Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu

Địa chỉ: 2/11 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Vạn, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-251) 885 1690

Fax: (84-251) 885 1688

Email: info@centria.com.vn

Liên hệ với chúng tôi

Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu

Địa chỉ: 2/11 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Vạn, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-251) 885 1690
Fax: (84-251) 885 1688
Email: info@centria.com.vn